Etter det NTB har grunn til å tro, vil de kabinansatte kreve den samme treårsgarantien som pilotene oppnådde etter elleve dagers streik. I avtalen heter det at alle ruter i og fra Skandinavia skal betjenes av piloter med base i Norge, Sverige eller Danmark i tre år framover.

Vil ha samme avtale

— Vi har allerede en slik garanti, men den går ut i mars neste år. Vi må jo se om vi gjennom forhandlinger kan få den samme avtalen som pilotene, sier leder i Norwegian Kabinforening Marit Lindén til NTB. Kabinforeningen samler norske og danske kabinansatte.

Ledelsen i Norwegian ville onsdag ikke kommentere saken.

— Jeg tror begge parter er mest tjent med ikke å starte forhandlingene gjennom mediene ett år i forkant, sier informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til NTB.

Identisk avtale

I 2012 inngikk foreningen en avtale med Norwegian som på flere punkter er identisk med den avtalen flygerne nå har fått. Men i fjor forsøkte ledelsen i Norwegian å flytte de danske kabinansatte over til et dansk bemanningsselskap.

Det førte til streik, som til slutt ble løst ved at 2012-avtalen ble forlenget til mars 2016. — Hvis Norwegian igjen prøver å oppløse avtalen, vil vi kjempe imot, akkurat som pilotene gjorde. Det handler om å ha trygge arbeidsforhold. Vi ønsker naturligvis ikke å være ansatt i et tilfeldig bemanningsselskap, eller akseptere noe annet enn norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge, sier Lindén.

Streikekraft

— En av de reelle bekymringene vi har, er at vi skal reduseres så pass mye at vi ikke vil ha noen streikekraft igjen til slutt. Det er jo derfor det er så viktig for oss å holde de skandinaviske ansatte samlet, understreker hun.

Lindén synes at flygerne i Norwegian har strukket seg langt for å imøtekomme ledelsen i selskapet.

— Samtidig har de oppnådd det som var viktigst for dem, nemlig å beholde en navlestreng til morselskapet. Det er en viktig kamp, sier lederen for de kabinansatte.

Pilotene og Norwegian ble tirsdag kveld enige om en avtale som gir en binding til morselskapet i form av juridiske og økonomiske garantier.

Garantiene skal vare i tre år framover.

Parat til ny kamp

Fagforbundet Parat har ikke gitt opp å få Norwegian Air Shuttle (NAS) regnet som Norwegian-pilotenes reelle arbeidsgiver.

Vi har varslet et søksmål mot Norwegian, opplyser Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud til NTB.

Saken ble varslet under streiken, og Parat har gitt Norwegian frist til torsdag denne uka for å komme med et svar.

— Vi avventer nå selskapets tilbakemelding. Men vi avviser ikke at det kan bli aktuelt å gå videre med søksmålet for å få avgjort i domstolen om NAS skal regnes som reell arbeidsgiver, sier Skjæggerud.

Norwegian ville onsdag ikke kommentere saken.

Vil ikke svare

— Man kan ikke nekte noen å gå til søksmål. Men nå har vi en avtale med pilotene som ble undertegnet i går kveld, og det hadde vært fint om vi nå kunne konsentrere oss om å ta vare på passasjerene, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik til NTB.

— Vi jobber nå på spreng for å få trafikken i gang så raskt som mulig. Så det kommer ikke noe svar fra oss i dag, sier hun.

Advokat og ekspert på arbeidsrett Jan Tormod Dege sier til NRK at flygerne har rett i at NAS er deres reelle arbeidsgiver. Han mener at Bjørn Kjos og Norwegian vil tape dersom saken havner i retten.

Ikke fraskrive

— Det er dette selskapet som styrer de ansatte. Den reelle arbeidsgiveren er moderselskapet, og pilotene har derfor rett til en tariffavtale med dem. Moderselskapet kan ikke fraskrive seg ansvaret, sier Dege til NRK.

Pilotene er i dag formelt ansatt i NAS' datterselskap Norwegian Air Norway (NAN), som under streiken ble splittet opp i tre selskaper for henholdsvis norske, svenske og danske piloter.

Den elleve dager lange streiken, som ble avsluttet tirsdag, ga ikke pilotene fast ansettelse i og tariffavtale med NAS, slik de krevde, men de fikk på plass en juridisk garanti som bekrefter deres tilknytning til morselskapet.