OSLO: Det går fram av brevet som representantskapet i dag sendte til Stortinget. Det har aldri skjedd før at representantskapet har sendt en slik rapport til Stortinget utenom de faste årlige rapportene.

Slik oppsummeres det i brevet:

«Representantskapet vil bemerke at arbeidsavtalen med underliggende avtaler, erklæringer og garantier fra ulike parter utløser behov for etablering og dokumentasjon av nye kontrolltiltak utover de eksisterende kontrollene i Norges Bank. Å kontrollere gjenstående risikoer og etablere rammer for hvordan risikoer skal håndteres vil være en viktig oppgave for Norges Bank, hovedstyret og sentralbanksjefen, framover. Hovedstyrets løpende kontroll må være dokumentert, og vil være gjenstand for representantskapets tilsyn.»

Her kan du lese hele brevet som representantskapet har skrevet til Stortinget.

I brevet står det at det fortsatt er tid til å sørge for slike interne kontrolltiltak ettersom ikke alle avtaler i forbindelse med ansettelsen er ferdige.

Tangen tiltrer som leder av oljefondet 1. september.

– Andre regler

Representantskapet peker på at den nye oljefondssjefen, Nicolai Tangen, er behandlet etter andre regler enn andre ansatte i Norges Bank.

«Representantskapet registrerer at avtalen som er inngått med daglig leder av NBIM går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank», heter det blant annet i brevet.

Nicolai Tangen (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen under en pressekonferanse 28. mai. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Representantskapet er heller ikke fornøyd graden av åpenhet rundt ansettelsen. I brevet skriver de:

«Det er stor offentlig interesse ved ansettelse i stillingen som daglig leder for NBIM. Etter representantskapets mening har ikke Norges Bank håndtert åpenhet om søkerlisten på en slik måte som burde kunne forventes.»

Og:

«Representantskapet mener at Norges Bank i framtiden bedre må ivareta de krav og forrentninger som offentligheten har til innsyn i slike prosesser, spesielt når det gjelder en så viktig stilling som daglig leder for NBIM.»

Tangens investeringer i skatteparadiser er også sentrale i brevet. Representantskapet skriver blant annet:

«Representantskapet bemerker at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling. Informasjonsutveksling som sikrer innsyn og kontroll er nå begrenset, men rammer for dette arbeides det med internasjonalt.»

Store diskusjoner

Ansettelsen av Nicolai Tangen har skapt store diskusjoner, og representantskapets innvendinger handler blant annet om Tangens videre forhold til hedgefondselskapet AKO Capital og bruk av skatteparadiser.

– Vi har vedtatt å sende et brev til Stortinget fordi Stortinget er dem som har utnevnt oss, og det er på vegne av dem vi gjør tilsyn med Norges Bank, sier representantskapets leder Julie Brodtkorb til NRK.

I et svar som er publisert på Norges Banks nettsider torsdag ettermiddag sier sentralbanksjef Øystein Olsen følgende:

– Vi merker oss at representantskapet peker på at alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, og etablering av tilstrekkelige interne kontrolltiltak gjenstår. Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, og det vil som planlagt være på plass når Nicolai Tangen tiltrer i sin stilling. Slik vil hovedstyret legge til rette for at representantskapet kan ivareta sitt tilsynsansvar.

Her er hele tilsvaret til Øystein Olsen.

– Uvanlig og alvorlig

Finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik, sier til NTB at det er svært uvanlig og alvorlig å få et slikt brev fra Norges Banks representantskap.

– Det viser at det har vært viktig å gå ansettelsen etter i sømmene. Det er bra at Stortinget nå får mulighet til å gå inn i representantskapets vurderinger, sier Tajik til NTB.

Finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik. Foto: NTB scanpix

Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, viser også til hvor uvanlig det er at Stortinget får et slikt brev. Han mener det tilsier at det må holdes en høring på Stortinget for alle involverte.

Det gjenstår fortsatt mange ubesvarte spørsmål, sier han til NTB.

– De konstruksjoner som skal fungere som en brannmur, framstår mer og mer som en sveitserost når man hører vurderinger fra jurister og eksperter på selskapsrett, sier Gjelsvik.

Saken oppdateres.