Forslaget om nye regler for finansnæringen har nemlig ikke kommet ennå, poengterte statsministeren da han talte til Finans Norges (FNO) årskonferanse, Finansnæringens dag, tirsdag.

— Det blir ganske underlig at vi har en så intens debatt om regler ingen kjenner innholdet i, sa Stoltenberg og høstet behersket humring fra en konferansesal stappfull av bankfolk.

Enkelte banker har hevdet at det vil kreve renteøkninger på opp mot 1 prosentpoeng å innfri de kommende kravene til egenkapital. Norges største bank, DNB, har allerede satt opp sine renter, andre storbanker har varslet at de kommer til å følge DNB-sjef Rune Bjerkes eksempel.— Jeg vil ikke kommentere hva enkeltbanker gjør, men jeg vil fastslå at kommende krav og reguleringer ikke gir grunnlag for å sette opp rentene nå, sier Stoltenberg.

Han bekrefter at regjeringen vil skjerpe kravet til bankenes soliditet, i likhet med resten av Europa, og han svarer ikke benektende på spørsmål om norske banker kommer til å bli underlagt strengere krav enn finansnæringen i andre land.— Det blir rimelige krav, og vi kommer til å se hen til hva andre land gjør. Men det viktigste er at vi har en solid og trygg finansnæring. Det er bankene tjent med, kundene deres tjent med og norsk økonomi tjent med, sier han.