• Skissen fra fjorårets presentasjon av Eliasland viser at parken vil ligge midt i hjertet av Hamresanden og ta i bruk noe av dagens friområde. I tillegg til fritidspark, ønsker eierne av Eliasland både båttransport og hotell på området. FOTO: Eliasland

Eliasland åpner trolig i 2017

Planleggingen av den nye Elias-parken på Hamresanden tar lenger tid enn forventet. Utbyggerne ønsker først og få på plass hotell.