Sterkt fallende kullpriser gjør at Store Norske sliter med inntjeningen, og styret betegner situasjonen som "alvorlig". Selskapet, som driver tre kullgruver på Svalbard, gikk med underskudd både i 2012 og 2013. "Styret vil gå i dialog med Store Norskes eier, de ansatte og selskapets bankforbindelser for å sikre videre drift i 2015 og fremover," heter det i en melding styret vedtok på styremøtet mandag, ifølge Svalbardposten.

Styreleder Annette Malm Julstad vil ikke si noe mer om hva slags hjelp styret vil be om, men ifølge Svalbardsposten kan det dreie seg om tillatelse til å drive med større underskudd, eller en form for statsgaranti.

Norsk kull driver tyske kullkraftverk

Staten eier over 99 prosent av Store Norske. Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund mener Regjeringen bør styre unna nye garantier til selskapet.

— Norge bør helller avvikle kulldriften på Svalbard. Norge bør ikke selge kull, som er den mest forurensende fossile energikilden vi har, sier han.

Store Norske produserer rundt to millioner tonn kull i året. Ifølge selskapets årsberetning går i underkant av 70 prosent av kullet til energiproduksjon - altså kullkraftverk. Alt kullet som produseres på Svalbard eksporteres til Europa, med Tyskland som desidert største kjøper. Også Nederland, Frankrike, Storbritannia og Danmark er gode kunder av norsk kull.

..mens Regjeringen vil avskaffe kullkraft i Europa

Aftenposten skrev sist fredag at flere statsråder i Regjeringen i høst har reist til Brussel for å promotere norsk gass som erstatning for kull. I en tale i Brussel i september brukte olje- og energiminister Tord Lien mye tid på å argumentere for at å erstatte kull med gass er den "sikreste, raskeste og mest kostnadseffektive" måten å redusere klimagassutslippene på.

— Vi kan ikke leve av å pushe kull på verden, når vi argumenterer så sterkt mot å bruke kull i Europa som det Regjeringen gjør. Det er så ulogisk som det kan få blitt, sier Haltbrekken.

Staten har ingen planer om å selge Store Norske. I eierskapsmeldingen skriver Regjeringen at målet for eierskapet i Store Norske er å bidra til at samfunnet i Logyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk.

Regjeringen vil ha ha "konkurransemessig avkastning"

— Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning, heter det videre.

Store Norske har nylig investert 1,2 milliarder kroner i utbygging av en ny gruve, Lunckefjell, som åpnet i februar i år. Allerede på åpningsdagen vedgikk administrerende direktør Per Andersson at det ikke var gitt at det dyre prosjektet ville gå med overskudd.

En kraftig økning i produksjonen av blant annet amerikansk skifergass har de siste årene sendt kullprisen kraftig ned. Kullprisen ligger i dag 40 prosent under det som var utgangspunktet da den nye kullgruven ble planlagt, og har det siste året ligget nede i 71 dollar tonnet.

Ifølge Svalbardsposten trenger selskapet minst ti dollar mer per tonn for å gå med overskudd.

Ber om krisehjelp

Styreleder Malm Julstad i Store Norske sier styrets ambisjon er videre drift av selskapet.

— Vi har tro på selskapet, og det er viktig for lokalsamfunnet. Derfor er det naturlig at vi må gå i dialog med alle parter og se om vi kan få en plan for hvordan vi kan komme oss gjennom denne vanskelige situasjonen, sier hun til Svalbardsposten.

Næringsminister Monica Mæland hadde ikke anledning til å kommentere saken overfor Aftenposten, men kommunikasjonsdirektør Trond Viken skriver dette i en epost:

"Som eier i Store Norske forholder staten seg til selskapets styre og ledelse. Det er styret og ledelsen som er ansvarlig for driften, det gjelder også vurdering av nødvendige tiltak i tider med lav kullpris. Dersom styret legger fram forslag til tiltak som krever eiers medvirkning vil staten på vanlig måte ta stilling til dette."

Les også:

Les også: