Mens Agder lagmannsrett strever med å skrive dom i den seneste av rettssakene mellom majoritetseier Atle Bergshaven og minoritetseier/bror Herman Bergshaven i Bergshav Holding AS, dumper fjorårsregnskapet fra Bergshav Shipholding AS ned i Brønnøysund. Fra før er det kjent at Bergshav Shipholding ga fra seg 220 millioner kroner i ekstraordinært aksjeutbytte til sitt eget eierselskap Bergshav Holding AS da 2014 var over. Nå foreligger også det komplette tallmaterialet.

Penger på bok

Det viser et meget solid shippingkonsern med masse penger på bok og en betydelig flåte, til 80 prosent dominert av tank. Resten er delt likt mellom gass— og offshoreskip, pluss at Bergshav-systemet dyktig på å skaffe seg inntekter fra å drive skip for andre.

Det var 23 ansatte i kontorene i Grimstad da fjoråret tok slutt, og det presiseres i styrets beretning at kontorene er hyggelige.

Varsler anke

Man venter altså på dom fra lagmannsretten. Som kjent vil Herman Bergshaven oppløse «konsernspissen» Bergshav Holding AS, alternativt bli løst ut med en sum som reflekterer reelle verdier. «Jeg vil bare ha min morsarv», som han selv oppsummerte det i Kristiansand tinghus for ikke lenge siden. Da blir det unektelig interessant å konstatere hva styret i Bergshav Shipholding skriver om saken: «Det er en pågående konflikt på aksjonærnivå som forventes avklart i løpet av 2016». Det kan neppe tolkes på annen måte enn at uansett utfall i lagmannsretten, vil dommen bli anket til Høyesterett.

Norman med flere

Styret er nevnt. Der troner Atle bergshaven selv øverst ved bordet. Nedover lang begge sider sitter hans sønn Ebbe, dessuten Victor D. Norman, Trond Eilertsen, Geir Bredo Larsen og Tom Virik. Helge Aamodt er administrerende direktør.

Bergshav Shipholding AS
20142013
Inntekter456432
Ord. avskrivninger11293
Driftsresultat4561
Resultat før skatt2417
Anleggsmidler817988
Omløpsmidler525583
Egenkapital8731 083
Langsiktig gjeld391383
Kortsiktig gjeld77104
Regnskapets info.nivå{smile}{smile}
Inntjening{smile}{numb}
Betalingsevne{smile}{smile}
Egenkapitalandel{smile}{smile}
(Alle tall i millioner kroner)