— Vi satser på det globale havvindmarkedet. Skal vi komme inn her, må vi først demonstrere kostnadsnivået og at konseptet fungerer. Vi vil ha Siragrunnen Vindpark som vår første kunde og gjennomføre bygging av en havvindpark på en helt ny måte, sier prosjektleder Kjell Rune Nakkestad i Amon til Teknisk Ukeblad.

Ny installasjonsprosess

Amon, et bedriftskonsortium bestående av Kruse Smith, FFS Farsund Fortøyningsselskap og Einar Øgrey Farsund, vil snu helt om på den tradisjonelle installasjonsprosessen.

I stedet for først å slepe fundamentene ut ved hjelp av kostbare spesialfartøy, og montere selve turbinen og strømtilkobling i senere, separate operasjoner, vil Amon bygge fundamentene, installere turbinene på toppen og testkjøre vindmøllen mens den ligger i havn, før hele den flytende konstruksjonen slepes ut, senkes ned på havbunnen og kobles til nett.

— Målet er at vindmøllen skal tilkobles og levere elektrisitet til nettet samme dag som den blir slept ut, sier Nakkestad til Teknisk Ukeblad.

Les også:

Mye må klaffe

Selve fabrikken er planlagt på et mer enn 200 dekar stort fabrikkområde langs Lundevågen havneområde i Farsund.

Mye må imidlertid klaffe, før forretningsplanen til Amon kan virkeliggjøres, ifølge Teknisk Ukeblad. Først må konsesjonsvedtak for Siragrunnen fattes. Men et positivt svar antas innklaget for olje— og energidepartementet. Deretter må også vindparken falle inn under petroleumsskatteregimet, hvor 78 prosent av kostnadene kan trekkes fra på skatten.

Les også:

Kan gi 600 arbeidsplasser

Skulle alt klaffe, vil en havvindindustri i Lundevågen kunne gi en omsetning på 2,5 milliarder kroner i året og sysselsette 600 personer direkte og 1100 personer indirekte. Dette ifølge en høringsuttalelse fra Innovasjon Norge til NVE, i forbindelse med konsesjonsbehandlingen.