• Neste år kan spørsmålet om homofile skal få gifte seg i kirken bli avgjort av Kirkemøtet. Begge sider i striden regner med at saken vil bli avgjort av rundt 20 personer som ennå ikke har bestemt seg. Her fra Kirkemøtet på Ernst i Kristiansand i april i år. FOTO: Reidar Kollstad

Står om få stemmer før homofile får gifte seg

Det står bare om noen få stemmer før kirken sier ja til å vie homofile. Nå mobiliserer begge sider for å prøve å overbevise de som ikke har bestemt seg.