• Store Elvegate 44 i Mandal sentrum blir nå fredet. Helt til venstre i bildet er Store Elvegate 38 som begge eies av Jan O. Pettersen. Byggene har vært svært omstridte. FOTO: Jarle R. Martinsen

Freder omstridt sentrumsbygg i Mandal

Bygget er fra første halvdel av 1700-tallet.