Etterlyser ansvar

Daglig leder i Valle Fiskeadministrasjon, Torjus Uppstad, etterlyser overordnet ansvar i kampen mot ørekyt. Han etterlyser forvaltningsplanen for Otra, som Valle kommune satte i gang arbeidet med i februar 2005. Det er ille at denne ikke er ferdig, mener han.