KRISTIANSAND: Torsdag ettermiddag kom beskjeden fra Gjenopptakelseskommisjonens leder Kamilla Silseth i en pressemelding om at saken mot Jan Helge Andersen gjenopptas.

Fædrelandsvennen snakket med Jan Helge Andersen like etter nyheten ble kjent. Han hadde da ingen kommentar og henviste til sin advokat Svein Holden.

Bistandsadvokat: – Alternativet ville vært verre

Bistandsadvokatene til foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen - Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm - sier det er fornøyde med at saken mot Jan Helge Andersen nå gjenopptas.

– Det var positivt at avklaringen kom såpass fort. Jeg er ikke overrasket over resultatet, sier Håkon Brækhus til Fædrelandsvennen.

– Det var som forventet. Riksadvokatens innstilling var ganske klar, og nå ser vi frem til å få saken opplyst på nytt i retten, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til Fædrelandsvennen.

Beckstrøm har snakket med de etterlatte foreldrene han representerer, og forteller at de er fornøyde med at saken nå med all sannsynlighet vil bli belyst på nytt.

– Samtidig blir det tøft og opprørende for de etterlatte med en ny rettsrunde, men det er vi forberedt på. Alternativet (at saken ville blitt lagt bort journ. anm) ville vært verre, sier Håkon Brækhus.

Bistandsadvokatene forventer at det etter hvert vil bli tatt ut en tiltale mot Jan Helge Andersen, men at det kan ta noe tid på grunn av sakens omfang og bevisoppgave som leveres inn til retten.

Sendes til statsadvokaten

Riksadvokaten opplyser i en pressemelding at Oslo statsadvokatembeter vil bli bedt om å vurdere tiltalespørsmålet mot Andersen og avgi en innstilling.

Det er Riksadvokaten som avgjør om Andersen skal tiltales.

– Det kan ikke på nåværende tidspunkt sies noe om når riksadvokatens avgjørelse av tiltalespørsmålet vil foreligge, skriver Riksadvokaten.

Dersom Andersen blir tiltalt, vil det bli gjennomført en ny rettssak, hvor alle bevisene vil bli lagt fram og relevante vitner vil bli kalt inn for å forklare seg.

Bistandsadvokatene til foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen, Audun Beckstrøm (t.v) og Håkon Brækhus. Foto: Jacob J. Buchard

Holden: – Fastholder sin rolle

Jan Helge Andersens forsvarer, Svein Holden, skriver i epost at de tar Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse til etterretning.

– Vi tar til etterretning at Kommisjonen mener det er sannsynlighetsovervekt for at Jan Helge Andersen er skyldig i drap, eller medvirkning til drap, av Lena Sløgedal Paulsen, skriver Holden til Fædrelandsvennen og flere andre medier.

Samtidig understreker han at Andersen fastholder at han ikke har begått, eller medvirket til, drapet av Lena Sløgedal Paulsen.

– Jeg vil understreke at en domfellelse av Andersen forutsetter at domstolen finner det bevist utover enhver rimelig tvil at han er skyldig. Det er et langt strengere krav til bevisene enn det som ligger til grunn for Kommisjonens avgjørelse, skriver Holden.

Riksadvokaten begjærte tidligere i år gjenåpning av den delen av straffesaken knyttet til Andersen.

Nye funn av DNA, som stemmer overens med Andersen sitt DNA, er bakgrunnen for begjæringen om gjenåpning.

Funnene ble gjort på ulike steder på kroppen eller klærne til Paulsen da spormateriale i saken ble gjennomgått og analysert på nytt i 2021 og 2022, skriver kommisjonen.

For at en straffesak skal kunne gjenåpnes, kreves det nye opplysninger eller beviser som gjør det sannsynlig at vedkommende er skyldig. DNA-analysene fra 2021 og 2022 ble gjort med en ny og forbedret analyseteknikk, og blir derfor sett på som nye beviser.

Oppdateres.

Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble drept i Baneheia i 2000. Nå har Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å ta opp igjen saken mot Jan Helge Andersen, når det gjelder drapet på Paulsen. Foto: Jim Rune Bjorvand