Kristiansen ble dømt for Baneheia-drapene i stor grad på grunn av Andersens forklaring. Kristiansen er frikjent etter at saken hans ble gjenåpnet. Torsdag ble saken mot Andersen for det uoppklarte drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia også gjenåpnet.

Det er ikke klart når det kan bli tatt ut tiltale i saken. Samtidig som drapssaken behandles, må politiet ta stilling til en anmeldelse mot Andersen fra Kristiansen om uriktig anklage.

Andersen har helt fra starten pekt på Viggo Kristiansen, og hevder at Viggo Kristiansen drepte Sløgedal Paulsen og truet ham til å drepe Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i mai 2000. I avhør i 2021 og 2022 fastholdt forklaringen han tidligere har gitt.

Anmeldelsen for falsk forklaring blir levert inn til Oslo-politiet nå som gjenåpningssaken er avgjort.

– Naturlig å behandle sakene samtidig

Brynjar Meling, som er Kristiansens advokat, sier det er naturlig at drapssaken og anklagesaken behandles samtidig.

– Ja, det anser vi som naturlig. Hvis man ser på det som et fortsatt forhold tilbake til tidspunktet for første anklage og de konsekvenser de har hatt, er det en sak hvor grov og uriktig anklage har en strafferamme på ti års fengsel, sier Meling til NTB.

– Så det er klart at dette vil være den mest alvorlige uriktige anklage-saken som har vært rettslig prøvet i Norge hvis det blir tatt ut tiltale her, sier han.

Vil vurdere falsk forklaring i tiltalespørsmålet

Statsadvokat Johan Øverberg er enig med Meling i at det er naturlig at det vil bli tatt stilling til både drapet på Stine Sofie Sørstrønen og spørsmålet om falsk forklaring i innstillingen de skal sende til Riksadvokaten.

– Det er ett av spørsmålene som vil måtte inngå i en påtalevurdering, sier Øverberg til NTB.

Han sier at spørsmålet om falsk forklaring ikke har vært en viktig del av den nye Baneheia-etterforskningen.

– Målet med etterforskningen har vært å bringe klarhet i skyldspørsmålet rundt drapene, og Andersen er siktet i denne saken. Når du er siktet kan du gjerne lyve om deg selv, men spørsmålet er om du lyver om andres rolle på en måte som gjøre det straffbart, sier Øverberg.

Skal se på flere sider av saken

Det er flere sider av problemstillingen rundt falsk forklaring statsadvokaten vil ta stilling til når gjør sin påtalevurdering.

– Han har jo sagt det fra de tidlige avhørene etter drapene, og har deretter gjentatt det flere ganger, så ett spørsmål er om det er et sammenhengende lovbrudd. Men her er det også et spørsmål om foreldelse. Han er også avhørt på nytt under den nye etterforskningen, og der har det vært nye greier, så det er flere sider av det spørsmålet som vil bli vurdert. Vi får se hva vi kommer fram til, sier Øverberg.

Risikerer tolv års fengsel

Dersom Jan Helge Andersen skulle bli tiltalt og dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, kan han maksimalt få to års fengsel. Grunnen til det er at han allerede har fått en straff på 19 års fengsel for drap, og at den maksimale straffen for drap i Norge er på 21 års fengsel.

Det er flere ulike lovbestemmelser om uriktig forklaring og anklage , der straffenivået er fra bot eller inntil ett års fengsel, til ti års fengsel.

Førsteamanuensis Katrine Holter ved Politihøgskolen sa til NTB i mars at Andersen likevel kan måtte sone betydelig lenger enn de to årene dersom han blir kjent skyldig i uriktig anklage.

– Hvis Riksadvokaten velger å gå videre med en tiltale for uriktig anklage, vil man vurdere om den må regnes som grov, og i så fall er den øvre straffen for dette ti år. Da vil maksstraffen Andersen kan få, hvis han blir kjent skyldig både i drap og forsøk på grov uriktig anklage, være tolv år, sa Holter.