• Bioforsk har analysert vannprøver for å finne ut alvorlighetsgraden av utslippet. FOTO: Kristin Ellefsen

Ingen fare for laksebestanden i Otra

Det er ikke fare livet i Otra etter bruddet på avløpsledningen fra Norsk Wallboard og avfallsanlegget på Støleheia