Rolf Terje Klungland (Vest-Agder Ap) understreker at hverdagen er svært hektisk.

— Det kan sies mye om ordførerne. Men jeg ser det ikke som min oppgave å være lokalpolitiker. Ordførerne må heller ta kontakt når de har saker, sier Klungland.

Peter Gitmark (Vest-Agder Høyre) føler seg ikke truffet av kritikken om usynlighet. Og avviser at han har svekket kampen for mer veipenger ved å fronte Vågsbygdveien.

— Det er bare tull. Vi står sammen om bedre stamvei, men jeg vil fortsette å kjempe for bedre Vågsbygdvei.

Åse Gunhild Woie Duesund (Aust-Agder KrF) føler ikke at kritikken rammer henne som nyvalgt leder av Agderbenken.

— Dessuten forsøker vi å utvide samarbeidet på Stortinget til Telemark og Rogaland for å stå sterkere i veisaken, sier hun.