• Kystatlas FOTO: Kystatlas

Lavere fartsgrense ved Lehnefjorden

Fartsgrensa ved Lehnefjorden i Lyngdal blir satt ned fra 70 til 60 kilometer i timen etter alle trailerulykkene den siste tiden.