• ERSTATNING: Advokatene Christian Hjort (t.v.) og Harald Stabell vil kreve erstatning på vegne av Morten Sandberg og Nina Riibe. FOTO: Tore Andre Baardsen

Anker ikke frifinnelsen

Frifinnelsen av Morten Sandberg (52) og Nina Riibe (43) i Aust-Agder tingrett blir stående. De vil nå kreve erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.