Det er Agderposten som skriver dette.

Trebarnsmoren Ann Helen Karlsen (35) fra Lillesand forsvant sporløst i mars 2005. Levningene hennes fortsatt ikke funnet. Retten fant det likevel bevist at den nå 51 år gamle forvaringsdømte mannen drepte Karlsen ved en liten båthavn i Risavika.

Brøt vilkår

Mannen, som også opprinnelig er fra Lillesand, ble i november i fjor pågrepet igjen for flere brudd på vilkårene for prøveløslatelsen.

Tingretten ga kriminalomsorgen medhold i at vilkårene for at mannen skulle gjeninnsettes i forvaring, men nå har lagmannsrettens flertall kommet til motsatt konklusjon.

To drap

De to fagdommerne delte seg i spørsmålet om fortsatt forvaring. De to mannlige meddommerne stemte for fortsatt forvaring, mens de tre kvinnelige meddommerne sørget for at mannen igjen kan løslates, skriver Agderposten.

Tingretten la vekt på mannens straffehistorikk med flere dommer for voldsutøvelse og to drap. Selv etter at rusprøver var satt i gang i august 2021 fortsatte tiltalte å ruse seg fram til pågripelse.

Han hadde også brutt flere andre vilkår for prøveløslatelsen og ikke møtt opp til fastsatte avtaler.