SKIEN: Direktør Steinar Stokke varslet tidenes omstilling i sykehusektoren da han i går informerte fylkespolitikere og kommunepolitikere om strategiplanen til Helse Sør for de kommende fire år (Resept 2006).Økonomien er kraftig i ulage. I år og neste år må helseforetaket låne nesten 1,5 milliarder bare for å opprettholde pasientbehandlingen og driften på sykehusene.Til investeringer mangler man 300 millioner kroner, og enkelte av de seks utbyggingene som er i gang må utsettes, selv om kontrakter allerede er inngått med entreprenører. Styret vil senere velge hvilke, men det er høyaktuelt å utsette ombyggingen av E-fløyen på ASA og ferdigstillelsen av nybygget på Lister sykehus i Flekkefjord.— Uholdbart. Dette kommer jeg til å ta opp med Stortinget og regjeringen, sa Flekkefjord-ordfører Sigmund Kroslid (KrF) på møtet i går.Fylkesvaraordfører Laila Øygarden fra Aust-Agder lovet også opprør.- Foretakene får investeringsrammer for ett år av gangen fra Stortinget. Sånn kan vi ikke ha det. Det må gå an å se utbygginger over flere år. Dette er jo bare tull, sa hun.Så over til hvordan det skal spares på selve driften av de 13 sykehusforetakene. Det skal kuttes 300 millioner neste år og en halv milliard i 2004. Stokke lover at pasientene skal skjermes:- Vi skal greie å løse utfordringene uten at det går ut over pasientene. Målet er å fjerne ventelister og korridorpasienter samtidig som vi sparer penger, sa han.Det betyr knallhard effektivisering. De vel 20.000 ansatte i Helse Sør må belage seg på tøffere tider. Rundt 450 millioner kroner skal spares de neste fire årene på støttefunksjoner alene:Stokke legger opp til kraftig sentralisering av kjøkkendrift, kontortjenester, innkjøpskontorer, renhold, personaltjenester og så videre.- Vi har stort sett 24 utgaver av alt, fordi vi har 24 institusjoner. Kjøkken kan vi ha ett eller to av. Når Hakon-gruppen greier seg med ett regnskapskontor, skal vi greie det også, sier Stokke.Han varsler kraftig nedbemanning, men kan ikke si hvor mange det er aktuelt å si opp.Men oppsigelser blir det. Også de som arbeider direkte mot pasientene, som leger og sykepleiere, vil få det tøffere. Hvert år skal sykehusene effektivisere selve pasientbehandlingen med mellom to og tre prosent fram til 2006. Det betyr at man skal behandle like mange pasienter eller flere for mellom 200 og 300 millioner kroner mindre hvert år enn i dag.Stokke mener den kraftige hestekuren er helt nødvendig.- Vi kan ikke regne med realvekst i budsjettene. Samtidig får vi en eldrebølge og en kreftbølge. Vi ønsker også å prioritere kronikere og psykiatri. Skal vi tjene pasientene må vi optimalisere driften, og det er mulig å få dette til, sa Stokke og viste til målinger ved utenlandske sykehus.- Vi ville spart over en milliard hvis vi hadde greid å være like effektive som de mest effektive sykehusene i utlandet, sa han.- Men skal de ansatte løpe enda fortere?- Mye kan gjøres på organisering. Fram til våren skal vi gjennomgå alle vaktordninger ved samtlige sykehus. For mange er på vakt og venter på pasienter, mens for få behandler køene. Vi må flytte ressurser fra vakter til poliklinikk. Pasientflyten mellom avdelinger er også altfor komplisert, sier Stokke.Av de 100 inviterte kommunene og fem fylkeskommunene, møtte bare vel 20 opp til det store info-møtet i går. Etter massiv kritikk fra politikerne om hemmelighold i Helse Sør, var det mange som reagerte på at ikke flere kom. Fra Sørlandet deltok ordførerene i Flekkefjord, Songdalen og Bygland, samt fylkesvaraordfører Laila Øygarden fra Aust-Agder og fylkespolitiker Jon Grindland fra Vest-Agder.