Liggetiden må ned både fordi det skal spares penger og fordi sykehusene ikke kan bruke penger på ferdigbehandlede pasienter.For ti år siden var liggetiden for denne pasientgruppen 13 døgn. Nå er den nede i åtte døgn. Målet er å komme ned i seks døgn.