• JOBB: Skiltet tiggeren Maria Miclescu fikk overrakt da dette bildet ble tatt, skaffet en rekke små jobber til tiggerne og fikk dem vekk fra gata i perioder i fjor. FOTO: Kristin Ellefsen

Hedrer ortodoks prest

Onsdag mottar Christoforos Schuff Diakoniprisen for sitt arbeid for svake og utsatte grupper.