• DETEKTIVEN: Foreløpig vet ingen hvorfor så mange som seks personer i Vest-Agder døde av pneumokokk-bakterien i januar og februar. Assistentlege Silje Jørgensen driver et detektivarbeid for å finne ut årsaken. FOTO: Torstein Øen

Opptil 200 drepes av dødsbakterien hvert år

Folkehelseinstituttet anslår at opp i mot 200 mennesker hvert år dør som en følge av pneumokokk-bakterien. I Vest-Agder tok bakterien livet av seks personer i årets to første måneder.
KJENNER DU NOEN SOM ER SMITTET? Ring vår reporter Pål Jørgensen på 90514446.