• FORNØYD: Jaktlaget i Bygland som greidde å felle ei gaupe sundag kveld. Framme frå venstre Roald Klungland og Ben Roger Olsen med kvar sin russiske støver som har vist seg velegna til gaupejakt. Bak fråvenstre: Kjell Johnny Lundtveit, Svenn Uleberg, Inge Olav Fjalestad og skyttaren Gunnar Haugå som felte den store hanngaupa på rundt 18 kilo. FOTO: Sigurd Haugsgjerd, Setesdølen

Gaupe skoten i Bygland søndag

Ei vaksen hanngaupe vart felt i Bygland i kveld. Tidlegare på kvelden vart ei gaupe felt i Birkenes.