AGDER: Oppmykningen som innebærer at alle setene i bussene kan benyttes ved skoleskyss, trådte i kraft mandag 8. juni. Med unntak for Kvinesdal, Sirdal og Bykle kan elevene nå sitte ved siden av hverandre til og fra skolen. ​

For de ordinære bussrutene gjelder fremdeles de vanlige avstandsreglene.

Selv om smittevernbestemmelsene nå er myknet opp for skoleskyss, vil døren framme i bussen fremdeles være stengt og de fremste seteradene være avsperret.

Agder Kollektivtrafikk (AKT) oppfordrer likevel de elevene som har mulighet til å gå eller sykle til skolen om å gjør dette, og at foresatte som har anledning til å kjøre barna selv gjør dette i en periode fremover.

Personer som er syke skal ikke reise kollektivt.