70 prosent av elevene mistet skoleskyssen: – Det er en fortvilet situasjon vi har havnet i