• Med en skikkelig plakat informerer Kvadraturen legesenter om at det koster fem kroner per gang du betaler med kort i automaten, men det står ingenting om at dette er ulovlig. FOTO: Steinar Vindsland

Ulovlig legegebyr fortsatt ulovlig, eller?

Det er ulovlig for rundt 400 legesentre i Norge å ta fem kroner i gebyr når pasienter betaler med kort, hvis gebyret dekker utgifter til leie av betalingsterminalen.