• Både forbrukerombud Eirik Nyberg og pasient- og brukerombud Gunhild Solberg mener det er uttrykk for en grådighetskultur at legesentrene velter utgiftene over på pasientene som bruker kort på betalingsautomat. FOTO: Steinar Vindsland

30 legesentre tar ulovlig gebyr

Hvis legesenteret ditt krever ulovlig gebyr, skal du kreve pengene tilbake, mener både forbruker— og pasientombudet i Vest-Agder.