— Ja, mange utdanner seg feil. Noen ender for eksempel som arbeidsledige med en ubrukelig, sammensatt bachelorgrad, og det er heller ikke sikkert det er siviløkonom-studier som er veien å gå. Det bedriftene hos oss etterspør er ikt og språk, sier Siri Mathisen, regiondirektør i NHO Agder.

En ny undersøkelse fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) viser at mange bedrifter, også i Agder-fylkene har udekkede kompetansebehov. Til tross for nedgangstidene i oljesektoren mangler mange bedrifter den riktige arbeidskraften.

I undersøkelsen heter det at: «Rundt 40 prosent melder at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges».

Siri Mathisen i NHO sier at det er stort behov for folk med yrkesfag. Foto: Kjetil Nygaard

— Vi har ikke fått skilt ut et eget tall for Agder-regionen i denne kategorien, men det er klart at våre lokale bedrifters tilbakemeldinger inngår i dette tallet, sier Siri Mathisen.

Elkem ansetter

Elkem Solar er en av bedriftene som behøver ny kompetanse:

— Vi har nettopp startet en rekrutteringskampanje, og i løpet av våren trenger vi 70 nyansettelser. Dette gjelder riktignok i hovedsak vårt nye anlegg på Herøya i Grenland, sier verkssjef Geir Ausland hos Elkem Solar. Han forteller om god søkning, men at det likevel skorter litt når det gjelder kjemiske og metallurgiske prosesser.

— Mange av ingeniørene vi ansetter kommer fra NTNU i Trondheim, sier Geir Ausland.

Dropper ut

Fullført yrkesfaglig utdanning med fagbrev er også noe av det som savnes på Sørlandet, skal vi tro undersøkelsen: Av NHO-bedriftene på Agder oppgir hele 55 prosent at dette er en kompetanse de har sterkt behov for.

— Med den tunge og sammensatte industrien på Sørlandet er dette folk det er behov for. Det er altfor mange som dropper ut av skolen og blir sittende uten noe å gjøre, sier Mathisen. Hvis hun fikk det som hun ville, hadde mange flere fullført yrkesfag som de eventuelt hadde bygget på med ingeniørutdanning på for eksempel UiA.

nho-graf1.JPG

Må lære seg tysk— Og de må kunne språk, nærmere bestemt tysk. Mange tar kanskje spansk i stedet fordi de tenker at det er enklere, men jeg er ikke sikker på at det er det riktige. Men for eksempel kjøper nå flere tyske selskaper seg inn i industrien i Aust-Agder, sier Mathisen.

Ingeniører er et annet udekket behov blant Agder-bedriftene. Aller mest etterspurt i sør er nå elektroingeniør, byggingeniør og maskiningeniør.

Vil ikke flytte

Jan Lindal i Lindalgruppen bekrefter mangelen på byggingeniører.

— Det er lite folk å få tak i, og blant ingeniørene som nå kommer fra oljebransjen er det få som har vært borti byggebransjen. Nå jobber vi for å se hvordan vi kan konvertere dem, og det gjør vi i tett samarbeid med NAV og fellesforbundet, sier Lindal. Han leder en bedrift med hovedkontor i Risør, men som sysselsetter folk fra Søgne til Kragerø.

- Har dere som bedrift fått problemer på grunn av mangel på arbeidskraft?

— Nei, men det er fordi vi har ligget i forkant, sier Lindal.

— En ting er at folk tar feil utdanning, men et annet stort problem er at folk er uvillige til å flytte på seg.

- Betyr det for eksempel at folk fra Kristiansand ikke vil flytte andre steder innen regionen?

— Det er akkurat det det betyr. Dette er et problem, og det må vi tørre å snakke om. Jeg tror velferdsordningene kanskje er litt for gode, sier Lindal.

nho-graf2.JPG