• I kveld legger de fire styrende partiene frem sitt budsjettforslag for 2013. Her er Jørgen Kristiansen (varaordfører KrF), Hans Otto Lund (H), Arvid Omdal (gruppeleder KrF), Odd A. Salvesen (PP) og Tor S. Utsogn (Frp) avbildet under budsjettforhandlingene i 2011. FOTO: Reidar Kollstad

Lover overraskelser i Kristiansand-budsjettet

Men de borgerlige budsjettkameratene nekter å avsløre hvilke overraskelser som kommer før budsjettforslaget legges fram i kveld.