• Det blåser friskt rundt den nye bybroa i Mandal, til tross for at byggearbeidene ikke er i gang ennå.

Stålsprekk på 140 prosent for ny bybro

For å bygge den nye gangbroa «Adolph Tidemands bro» mellom kulturhuset «Buen» og Mandal sentrum er det budsjettert med 200 tonn stål. Nå viser det seg at stålbehovet er på 480 tonn.