• Helseminister Bent Høie får motstand fra legeforeningene i spørsmålet om fastlegene skal få reservere seg mot å henvise til abort. Her i debatt mot Aps Jette Christensen i stortingssalen.

- En kamuflert omkamp om abortsaken

Vest-Agder legeforening sier klart nei til reservasjonsrett for fastleger. Bare 2 av 19 fylkeslag gir sin støtte til forslaget.