• TEORETISK MULIGHET: En byggesøknad må avstemmes mot verneplanene i Kvadraturen. Bygningene på Torvet er regulert til bevaring, men er ikke fredet.FOTOMONTASJE: fvn.no

Moskébygg innen 2010?

Muslimene ønsker seg en sentralt plassert moské i Kristiansand sentrum. — En byggesak trenger ikke nødvendigvis ta lang tid, sier byantikvaren.