Seks gutter under 15 år raserte hytte

Seks unge gutter under 15 år har erkjent ovenfor politiet å stå bak raseringen av hytte i Søgne.