• Politimester Kirsten Lindeberg sammen med sine nærmeste medarbeidere under fjorårets presentasjonen av politiets statistikk. FOTO: Hallgeir Oftedal

Oppklarer flere saker på kortere tid

Politiet i Agder oppklarer flere saker med færre folk på kortere tid.