• PROBLEMVEI: Kø på E 39 gjennom Songdalen er et vanlig syn i rushtiden. Her står køen vestover om ettermiddagen. FOTO: Torstein Øen

Vil staten bidra med 800 mill?

Samferdselsminister Marit Arnstad vil ikke stadfeste sine tidligere løfter om statlig fullfinansiering av firefelts vei gjennom Songdalen. Ikke før regionen selv har prioritert dette prosjektet i tid foran andre.