• - Mange blir forvirret av svarene de får om flått fra ulike hold. Vi ønsker å gi god informasjon om hva det offentlige helsevesenet mener, sier nevrolog Randi Eikeland som leder det nye flåttsenteret ved Sørlandet sykehus. FOTO: Tore André Baardsen

Her er Sørlandets nye flåttsenter

Folk som frykter flått får nå et sted å henvende seg.