- Dette er overformynderi

Både kundene og dagligvarebransjen steiler over at ølsalget blir innskrenket.