Frp støtter innsamlingen

Men erkjenner at byggingen er i strid med folkeretten.