Fjernet asfalt

Den tyske entreprenøren Reinhold Meister har nå fjernet 1.200 tonn ulovlig dumpet asfalt fra veianlegget.