— Nå får vi en tsunami av eldre ressurser, sier Nils Erik Ness, leder for Norsk Ergoterapeutforbund, om «eldrebølgen» i 2020. Den såkalte eldrebølgen» får konsekvenser for Kristiansand kommune, der det da blir behov for 500-600 nye årsverk i helsesektoren. Utgiftene vil stige med 175 millioner kroner.

LES OGSÅ: Forbereder seg til eldrebølgen i 2020

- Medieskapt bilde

Ness mener at det er mange myter om de eldre i Norge.

— Eldre har bedre helse og er mer aktive enn folk flest tror. De går turer, deltar i frivillig arbeid, er til hjelp for barnebarn og naboer og er veldig sosiale. Det er de færreste som oppholder seg på sykehjem, sier han.

— Når det nå blir en dobling av antall eldre over 80 år de neste 20 årene, blir dette en gruppe som er svært oppegående, mennesker med krefter og ressurser. Vi lever i et samfunn der vi klarer oss godt, fortsetter han.

Nils Erik Ness, leder for Norsk Ergoterapeutforbund. Foto: Norsk Ergoterpeutforbund

— Mange ser jo på eldrebølgen som et problem?

— I dagens samfunn har vi et medieskapt bilde av de eldre. De aller fleste eldre kjenner seg ikke igjen i bildet som blir presentert av dem. Forskning har vist at eldreomsorgen omtales mye mer negativt i Norge enn i nabolandene.

- Tenker feil

Ness mener at det i altfor stor grad er satset på bygging av sykehjem i Norge, fremfor tilrettelegging for at eldre skal klare seg selv.

— Politikerne tror at sykehjem er løsningen. Men spørsmålet er heller hvordan man kan forebygge behovet for sykehjem. Man må rehabilitere der man kan, og pleie der man må.

- Men det er jo stadig behov for flere sykehjemsplasser?

— De som klager vet ikke at det finnes andre løsninger. Når det de neste 20 årene blir en dobling av eldre over 80 år, må en tredjedel av ungdommene ta helsefaglig utdanning mot en sjettedel i dag hvis vi beholder dagens tankegang. Dette er ikke en bærekraftig utvikling, understreker Ness, som forteller at ergoterapeuter er opptatt av at mennesker skal klare seg selv og delta i egen opptrening.

— Folk er mer tilfreds når de klarer seg selv. Samtidig er dette god samfunnsøkonomi, og noe som skaper et bærekraftig samfunn, poengterer han.