Kristiansen: — Det er en kinderoverraskelse

KRISTIANSAND: Det var under dagens møte i formannskapet at KrF fremmet forslag om gratis buss i Vågsbygd. Forslaget gikk ut på å sette i gang en prøveordning med gratis buss i tre måneder. Les også: Foreslår gratis buss i Vågsbygd

- Kinderoverraskelse

  • For meg så er dette en sånn kinderoverraskelse, tre ting på en gang. For det første så er Vågsbygdveien veldig trafikkbelastet, så dette kan være med på å avlaste litt. For det andre så kan det begrense CO2-utslippet, og for det tredje finner vi ut om et sånt tilbud er interessant for beboerne i Kristiansand, sier Jørgen Kristiansen, gruppeleder i Kristiansand KrF, til fvntv.

Under formannskapsmøte ble det vedtatt at saken skal sendes videre til administrasjonen for en utredning, før det tas en endelig avgjørelse. Det var kun Høyre og Frp som stemte mot Kristiansens forslag.

- Populistisk forslag

  • Det er beklagelig at de to partiene stemmer i mot forslaget. Jeg mener de har et troverdighetsroblem i klimapolitikken, sier Kristiansen.

Ordfører Per Sigurd Sørensen er ikke enig.

— Jeg synes det er et populistisk forslag. Dette er ingen langsiktig og god løsning på det vi egentlig ønsker å oppnå, sier ordfører Sørensen.

Han mener det er langt viktigere å utbedre veien.

— Dessuten er ikke prisen avgjørende. Frekvens, fremkommeligjet og komfort er langt viktigere faktorer, påstår Sørensen.