Skrev en sang til bygda si

Matteprofessoren på UiA dro til Spania for å forske og kom hjem med sangen "Heim til Vegusdal".