Uforstående til nye begrunnelser

Ansatte og tillitsvalgte i Sjømannskirken stiller seg uforstående til at det skulle være ledelsesutfordringer rundt avgått generalsekretær Audun Myhre.