KVINESDAL: — Mannen var i følge de første meldingene vi fikk, alvorlig skadet. Helsepersonell på stedet konstaterte at han hadde pådratt seg en ryggskade, sier operasjonsleder Bård Austad i Agder politidistrikt. Ulykken skjedde omkring klokken 15 da den 35 år gamle mannen fra Kvinesdal var sammen med en hogstkamerat på tømmerhogst i skogen i enden av Galdalsvatnet i Austerdalen. Ulykkesstedet ligger omkring halvannen mil nord for Liknes sentrum. - Kameraten drog ut tømmer fra hogststedet. Da han kom tilbake, fant han den tilskadekomne liggende under et tre. Dette hadde han fått over seg under felling, sier Austad. Treet ble fjernet fra mannens kropp, og det ble sendt alarmmelding til Vest-Agder sykehus så fort det lot seg gjøre. Både politi og ambulanse rykket ut, og legehelikopter ble rekvirert. - Mannen ble hentet ut av skogen av helsepersonell til helikopteret som landet ved veien. Han ble så fløyet til Vest-Agder sykehus, sier Bård Austad.