— Slik er det når noe kreves mortifisert, eller kjent dødt og maktesløst. Da foregår forhandlingene i strafferettslige former. Men i realiteten er det jo en sivilsak, kommenterte advokat Per Danielsen overfor Fædrelandsvennen.

Underveis frafalt han for øvrig deler av sin påstand. Det dreide seg om å mortifisere Sylte-utsagn om at WGI- og Aspiritus-styremedlem Gregory Young er dømt for økokrim i hjemlandet Australia.