En ny havn i Kongsgård/Vige vil ligge tett på flere boligområder. Nå skal det lages grundige analyser av hvor mye støy som vil komme fra en framtidig havn. Foto: Reidar Kollstad
Målet med en ny havn på Kongsgård/Vige er å frigjøre havneområdene i sentrum slik at disse kan brukes til boliger og næring. Foto: Seaport Group
Bystyret ønsker at det kun er cruiseskip og ferjer som skal være i sentrum. Resten av havnevirksomheten skal flyttes til Kongsgård/Vige. Støy er det største problemet for å få til en slik flytting. Foto: Reidar Kollstad

— Støy er en av faktorene som må utredes grundig. Vi må unngå at vi kommer i en situasjon der vi legger planer nå, men der vi om noen år ser at det ikke er mulige å gjennomføre dem på grunn av støy, sier Pål Harv (H), leder i havnestyret.

Det gjelder en av de største omleggingene av Kristiansand: Bystyret vil flytte all havnevirksomhet på Lagmannsholmen til Kongsgård/Vige. Lagmannsholmen skal brukes til boliger og næring.

Pål Harv (H) blir ny leder i havnestyret. En av havnas viktigste oppgaver blir flytting av konteinerhavna til Kongsgård/Vige. Foto: Reidar Kollstad

Kun ferjene og cruiseskipene blir værende i sentrum.Men fortsatt er det ikke klart om planene er mulig å gjennomføre uten at det skaper for mye støy for boligområdene på Søm, Kongsgård og Marviksletta.

Usikkert

Torsdag anbefalte havnestyret at kommunens planprogram for Kongsgård/Vige blir lagt ut til høring. Målet er et endelig vedtak i bystyret neste år om at havnevirksomheten skal flyttes.

En slik flytting kan raskt ta rundt 15 år.

Selv om havnestyret er positive til planene, tar de likevel forbehold. Det største hinderet for flytting er altså støy. Derfor vil de ha grundige utredninger før de sier ja.

— Kan dette bety at havna blir værende i sentrum?

— I ytterste konsekvens kan det bli en realitet. Men vi ønsker å frigjøre plass, så dette er ene og alene et ønske om å få alle fakta på bordet for å kunne ta en god beslutning, sier Harv.

En ny havn i Kongsgård/Vige vil ligge tett på flere boligområder. Nå skal det lages grundige analyser av hvor mye støy som vil komme fra en framtidig havn. Foto: Reidar Kollstad

KonfliktIfølge kommuneoverlege Dagfinn Haarr har andre havner i Norge opplevd det som Kristiansand havn nå vil unngå: Man flytter havna og får restriksjoner på driften i ettertid på grunn av støy.

Det kan oppstå problemer og vi har allerede hatt klager når det gjelder oljeplattformer.

Dagfinn Haarr, kommuneoverlege

— Derfor er det bedre å forebygge enn å behandle, sier Haarr.

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr. Foto: Tore André Baardsen

Ifølge Haarr er det bestilt nye og omfattende støymålinger. Selv vil han ikke spekulere i om støyen kan bli så voldsom at man ikke får flyttet all havnevirksomheten.— Det kan oppstå problemer og vi har allerede hatt klager når det gjelder oljeplattformer. Nå må vi se om det er måter å løse problemene på.

Målinger

Det er gjennomført støymålinger med dagens drift. Den viser at støyen når boligområdene både på Søm og Kongsgård når det bråker som mest. Nye utredninger skal vise hva som blir konsekvensen av å flytte all havnevirksomhet til området.

Teknisk direktør Ragnar Evensen sier han forholder seg til bystyrets vedtak om at ny havn skal være på Kongsgård/Vige.

— Så vil prosessen avdekke konsekvensene av støy. Det kan ha konsekvenser for havnas utstrekning og for hvor lang tid flytting vil ta, sier Evensen.

Arbeidet som nå starter vil også avklare hvor mye plass havna får bruke og hvilken type virksomhet som skal tillates i for eksempel Marvika.

Skulle bystyret snu nå, er det dramatisk. Dette er snakk om en av de mest dramatiske endringene i Kristiansands historie, så det er enormt mye som står på spill.

Stian Storbukås (Frp)

Målet med en ny havn på Kongsgård/Vige er å frigjøre havneområdene i sentrum slik at disse kan brukes til boliger og næring. Foto: Seaport Group

Hele døgnetPål Harv sier det er en forutsetning for havna at de må kunne fortsette driften som i dag. Det betyr døgnkontinuerlig drift gjennom hele året.

— Vi må kunne flytte til et sted der vi ikke har restriksjoner på hvordan vi skal drive. Vi kommer til å bruke det siste innen moderne teknikk for å kunne gjøre dette så skånsomt som mulig. Men vi må ta innover oss at det å drive havn til tider generer støy. Det må bystyret være klar over når de skal gjøre disse avveiningene, sier Harv.

Tviler på at bystyret dropper flytting

Støykartene som er laget utfra dagens havnedrift, viser at på de verste dagene er boligområdene på Søm, Kongsgård og Marviksletta berørt av støy. Enkelte steder så mye at støyskjerming kan være aktuelt.

Stian Storbukås sier han innestår for avtalen om å satse på kollektivtrafikk, selv om han nå vil kutte i busstilbudet for å unngå bompenger. Foto: Kjetil Reite

Spørsmålet er hvor mye støy det blir hvis all havnevirksomhet samles i området.— Det er ganske åpenbart at det uansett vil bli støy, så det er om å gjøre å lande på en løsning som er mest mulig skånsom, sier Stian Storbukås (Frp), leder i by- og miljøutvalget.

— Kan det bli så store støyproblemer at man må droppe flytting?

— Å flytte havna ligger fast. Det skjer mye innen teknologi og det er mulig å drive havna på en måte som er skånsom for omgivelsene. Skulle bystyret snu nå, er det dramatisk. Dette er snakk om en av de mest dramatiske endringene i Kristiansands historie, så det er enormt mye som står på spill.