• Det vil kunne koste bilister mellom 160 og 320 kroner i bompenger for å benytte nye E 39. For tungtransport vil det trolig koste dobbelt så mye, kanskje mer. Bildet er fra E 39 på Vesterveien i Kristiansand. FOTO: Tormod Flem Vegge

Kan koste 160-320 kroner i bompenger

Det kan koste mellom 160 og 320 kroner i bompenger å kjøre fra Søgne til Ålgård med privatbil på nye E 39. For tyngre kjøretøy kan det bli dobbelt så dyrt.