• – At over 60 prosent er positive viser at befolkningen er moden for kommunereformen, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Her sammen med ordførerkandidat og partikollega Harald Furre i Kristiansand ved en tidligere anledning. FOTO: Erling S. Hægeland

- Hvis du går inn og tenker hvem som skal slukes av hvem, mislykkes du

Statsråd Jan Tore Sanner (H) er svært glad for at innbyggerne i kristiansandsregionen ønsker sammenslåing, men vil ikke være bastant på hvor store kommunene skal være.