• LEKKASJE: Rørlegger Eivind Olsen i Kristiansand ingeniørvesen lokaliserer her vannlekkasjen ved Kroodden. FOTO: Hilde Moi

Her er vannlekkasjen

Etter en dags arbeid fant ingeniørvesenet lekkasje på vannledningen til Flekkerøy. Men folk må fortsatt koke vannet.