LYNGDAL: Dette melder Farsunds avis.

Årsaken til skolenedleggelsen skal være at de økonomiske usikkerhetsmomentene knyttet til skolens drift var for mange. Verken skolens styreleder Geir Sandvik, eller kretssekretær Jakob Hånes i Agder krets av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som eier skolen, ønsker å bekrefte opplysningen foreløpig.

— Representanter fra NLMs hovedstyre og sekretariat skal delta på allmøter på skolen i løpet av dagen. Vi ønsker å informere elever og ansatte om avgjørelsen som er fattet før vi sier noe til media, sier Hånes til Farsund avis.

Meldingen om at driften av skolen var i fare, kom i går 1. april.

Elever og ansatte har i den siste tiden levd i troen på at skolen skulle drives videre i uoverskuelig fremtid, slik ledelsen i misjonssambandet har uttalt.