• SKUMMELT SYN: Noen har tatt seg inn i bilen og stukket kniven i bildet. FOTO: Ole Birger Lien, Setesdølen

Sogneprest fikk knivtrussel

Sogneprest Arne Skare i Bykle og Valle fant fredag et bilde av seg selv med en kniv igjennom.